Évzáró közgyűlés

FacebookIWIWTwitterMyspace bookmarkGoogle bookmarkJP-Bookmark

Tisztelettel meghívom a horgásztársat a Nyírteleki Horgász és Természetvédő Egyesület elmúlt évet záró és a 2017. év feladatait maghatározó közgyűlésére!
Hely: Közösségi Ház (Nyírtelek, Tokaji út)
Időpont: 2017. február 24. (péntek) 17 óra.
Napirendi pontok:
1. Köszöntés, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. A vezetőség beszámolója a 2016. évben végzett munkáról
3. A Felügyelő és a Fegyelmi Bizottság beszámolója
4. Döntés a székhely megváltoztatásáról.
5. A tagok által fizetendő tagdíj meghatározása
6. Az egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása.
7. Az egyesület Fegyelmi Szabályzatának elfogadása
8. A vezető tisztségviselők (elnökség tagjai) megválasztása.
9. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
10. Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása
11. A 2017. évi munkaterv, költségvetés elfogadása
12. Egyebek, ajándékutalványok kisorsolása a résztvevők között
13. Az „Év horgásza” kupa átadása
14. Vendéglátás
Amennyiben a jelzett időpontban a tagság 50%-a + 1 fő nem jelenik meg, úgy a Vezetőség, ugyan azon a helyen, változatlan napirendi pontokkal 17.30 órára a közgyűlést összehívja, mely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
Kérjük a horgásztársak pontos megjelenését!
Nyírtelek, 2017. január 25.